Sports

ஆர்சனல் 2-1 ஃபுல்ஹாம்: மைக் ஆர்டெட்டா கன்னர்ஸின் 'மனநிலை'யைப் பாராட்டினார்

அர்செனல் முதலாளி மைக்கேல் ஆர்டெட்டா அவர்கள் ஃபுல்ஹாமை வீழ்த்தி, சீசனின் சிறப்பான தொடக்கத்தைத் தக்கவைத்துக்கொள்ள போராடிய பிறகு, அவரது பக்கத்தின் மனநிலையைப் பாராட்டுகிறார்.

போட்டி அறிக்கை: ஆர்சனல் 2-1 ஃபுல்ஹாம்

தினப் போட்டியைப் பாருங்கள், ஆகஸ்ட் 27 சனிக்கிழமை 22: 25 BSTக்கு BBC One மற்றும் BBC iPlayer இல்.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button